Aan de inhoud en (technische) betrouwbaarheid van deze website wordt veel zorg besteed. Deze website heeft echter slechts een algemeen en informatief karakter en volledige (technische) betrouwbaarheid onder alle omstandigheden kan per definitie niet worden gegarandeerd. De inhoud van de informatie op de website kan niet worden aangemerkt als advies. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Fakiri & Jagesar Advocaten kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hetgeen zonder deskundig advies naar aanleiding van de inhoud van deze website wordt ondernomen.

 
Evenmin kan Fakiri & Jagesar Advocaten aansprakelijkheid aanvaarden voor storingen of andere technische problemen dan wel virussen of andere verstorende elementen. De voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor websites waarnaar deze website een link of referentie bevat. Fakiri & Jagesar Advocaten is en blijft de enige rechthebbende ter zake van de auteursrechten voor deze website. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Fakiri & Jagesar Advocaten.